Cox Novum

Machinery Engineering Technology

High Quality Standard

Reparatie & onderhoud

Voorkomen blijft nog
altijd de beste remedie

Goed onderhoud is het sleutelwoord voor continuïteit

Als u graag zelf graag regie blijft voeren

In de voorbij decennia is een schat aan technische kennis opgebouwd. Die kennis wordt bij veel opdrachtgevers op vaste basis ingeschakeld. Cox Novum onderhoudt en reviseert op ‘regie-basis’ onderdelen van het productieproces. Een periodiek geagendeerd bezoek aan uw bedrijf kan daar een onderdeel van zijn.

Tijdige reparaties en onderhoud voorkomen kostbare vervangingsinvesteringen. Met name in economisch mindere tijden krijgt het de aandacht die het - terecht - verdient. Van oudsher vormen reparatie en onderhoud een vast bedrijfsonderdeel van Cox Novum. Zien we verbetermogelijkheden dan zullen wij daar direct op inspelen.