Cox Novum

Machinery Engineering Technology

High Quality Standard

Maatwerk

Als meer verlangd is
dan gevraagd wordt

En wanneer standaardoplossingen ontoereikend zijn

Samenwerken in maatwerk

Cox Novum levert uiteraard maatwerk in de machinebouw, maar ook in zijn groothandel. Omdat elk onderdeel immers méér is dan zijn artikelnummer alleen. Want zodra de toepassing bekend is - de machine waar het onderdeel in functioneert - wordt ook het meedenken over een alternatieve en wellicht betere oplossing mogelijk.

Daarom worden bij voorkeur ook degenen die met de machine gaat werken betrokken bij een nieuwe ontwikkeling of verbeterproces. Dit vroegtijdig inschakelen levert een schat aan kennis en informatie op. Bovendien leidt het inleven in de eindgebruiker tot zijn betrokkenheid bij de productontwikkeling.